header logo

תקנון אתיקה - טיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים

הכשרה ואחריות מקצועית
1.    מטפל רגשי באמצעות בע״ח ייחשב למי שעמד בדרישות ההכשרה המקצועית וההתמחות על פי הדרישות שנקבעו על ידי האיגוד הישראלי לטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים ובשאיפה להכרה מקצועית ע״י גוף ממשלתי.
2.    על    המטפל הרגשי להיות מודע לאחריותו וחובותיו.
3.    מטפל רגשי באמצעות בע״ח חייב לשמור על רמה מקצועית גבוהה ולהתעדכן בכל ההתפתחויות והחידושים בכל מה שמקביל ושייך לתחומו המקצועי - הן בתחום בריאות נפש והן בתחום בעלי החיים.
4.    על המטפל הרגשי הנעזר בבעלי חיים לנהוג בהגינות ובכבוד כלפי מטופלים ואנשי מקצוע אחרים, לשתף עימם פעולה לטובת המטופל, לא להוציא לשון הרע ולא לנהוג במשוא פנים על רקע גיל, מין או דת.
5.    על המטפל הרגשי להכיר את מגוון בעלי החיים איתם הוא עובד: אורח חיים, צרכים, יכולות ומגבלות של החיה בהקשר הטיפולי ולעבוד תוך התחשבות בצרכיו ומתוך ידיעה כי הוא אחראי גם על רווחתו של בעל החיים.
6.    על המטפל הרגשי הנעזר בבעלי חיים להיות מודע לייחודיות סוג טיפול זה:

א.    הויטאליות של בעל החיים כגורם מחולל התרחשות היוצר ומשפיע על הדינמיקה בטיפול.
ב.    נוכחות בעל חיים חי במפגש יוצרת קשרים טיפוליים שונים ובעלי איפיונים שונים:
מטפל - מטופל
מטפל - בע״ח מטופל - בע״ח בע״ח - בע״ח
מטפל - מטופל - בע״ח
ג.    בעלי החיים כמעצימים חוויות, רגשות, תחושות.
ד.    בעלי החיים כמזמנים מגע ונותנים לו לגיטימציה.
ה.    בעלי החיים כמאפשרים, מזמנים ומזרזים במקרים רבים יצירת קשר.
ו.    בעלי החיים כמעוררים עיסוק בצרכים ראשוניים - הזנה, נקיון, אהבה, הכלה, החזקה ועוד.
ז.    בעלי החיים כמסייעים בהתפתחות אמפתיה ודאגה לזולת.
ח.    בעלי החיים כמסייעים בהבחנה בין העצמי לסביבה ולביסוס אלמנטים בזהות העצמי.
ט.    בעלי החיים כמאפשרים ביטויים ילדיים ומשחקיים.
י. בעלי החיים כמייצגים את הצד הייצרי (תוקפנות, מיניות).
יא. בעלי החיים כמושא להשלכה.
יב. בעלי החיים כמאפשרים חוויות שליטה, מסוגלות, הצלחה והישג.
יג. בעלי החיים כמאפשרים חוויות מתקנות המפצות על חוויות שליליות וחסכים מהעבר.
יד. בעלי החיים כגורם מדרבן לגיוס כוחות אגו (שליטה עצמית, ריסון, וויסות, תיפקוד).
7.    על המטפל הרגשי לציית לתקנון האתיקה של האיגוד המקצועי ולנהלי העבודה של ועדת האתיקה.
8.    על המטפל הרגשי לציית לחוקי המדינה הקשורים לחוקי העבודה בבריאות הנפש הרווחה והחינוך וחוק צער בעלי חיים וניגזרותיו.
9.    על המטפל הרגשי להקפיד על קיום קשר מקצועי של הדרכה, ליווי, ייעוץ ואיבחון עם בעלי מקצוע בתחום בריאות הנפש, הרווחה והחינוך ובתחומי הווטרינריה והתנהגות בעלי החיים, בהתאם למערכת ולאוכלוסיה איתה הוא עובד.
10.    על המטפל הרגשי לאבחן, לטפל ולייעץ רק בתחום מומחיותו ובהתאם להכשרה ולניסיון שרכש בתחום.
11.    על המטפל הרגשי לדווח למטופל או לבא כוחו בשלב ההכרות, על הכשרתו, מיומנויותיו, דרגתו המקצועית, מומחיותו וניסיונו.
12.    על המטפל הרגשי להיות מסוגל לתעד את מהלך המפגשים, לסכם ולדווח באופן מקצועי. עליו להתאים את סוג ואופן הדיווח לגורמים החיצוניים, המשפחתיים, החינוכיים, הטיפוליים ואחרים, בהתאם לכללים הנהוגים במסגרת בה הוא עובד, ובהתאם לנידרש ממנו.
הדיווח ייעשה תוך שמירה על סודיות וחיסיון תוך הפעלת שיקול דעת המטפל הריגשי במקרים מיוחדים (דוגמת התעללות בבע״ח, בבני אדם ומצבי סיכון) והתייעצות עם אנשי מקצוע.
13.    עבודה פרטית:
א.    אסור למטפל רגשי המועסק במסגרת ציבורית לעבוד באופן פרטי באותה המסגרת ו/או גם עם אותם מטופלים, אלא אם קיבל היתר מיוחד לכך מהמוסד המעסיק.
ב.    על המטפל הרגשי להמתין שנת צינון בין טיפול שנערך במסגרת ציבורית לבין המשכו באופן פרטי אלא אם כן נעשה הסכם מיוחד המצדיק המשך טיפול ישיר.
14.    על המטפל הרגשי באמצעות בע״ח להיות מודע למצבים הדורשים את הפסקת עבודתו או העברתו של מטופל אל מטפל רגשי אחר על רקע של מגבלות אישיות.
15.    על המטפל הרגשי באמצעות בע״ח לדעת לסיים קשר טיפולי במועד מותאם ובאופן הולם ולסייע במעבר למטפל רגשי אחר במידה ויש צורך.
16.    מטפל רגשי הנעזר בבע״ח יהיה כפוף להרשאות ולהגבלות מטעם האיגוד המקצועי בהתאם להכשרתו, התמחותו וניסיונו הטיפולי.
17.    מטפל רגשי הנעזר בבע״ח מחוייב בהדרכה מקצועית ופיקוח על עבודתו הטיפולית בהתאם לדרישות האיגוד ועל פי הנהלים הנהוגים במוסד בו הוא עובד.
18.    מטפל רגשי הנעזר בבע״ח שעבר הכשרה מתאימה ומעוניין להדריך, מחוייב לעמוד בתנאים מיוחדים הכוללים הדרכה על הדרכה ועל פי הנהלים שנהוגים באיגוד המקצועי.
19.    על העוסק בהדרכה ובהוראה
א.    על העוסק בהדרכה ובהוראה להימנע מניצול לרעה של מעמדו כבעל השפעה על מודרכיו ומתמחיו.
ב.    על העוסק בהדרכה להימנע מיצירת קשר טיפולי עם מודרכיו, אלא אם כן נוצר חוזה אחר בהסכמת שני הצדדים.
ג.    על העוסק בהוראה חל איסור ליצירת קשר טיפולי עם תלמידיו ומתמחיו.
ד.    על העוסק בהדרכה ובהוראה להימנע מכול אפשרות ליצירת קשר טיפולי עם מטופל של מודרכיו ומתמחיו ללא הסכמה הדדית.
ה.    על העוסק בהדרכה ובהוראה להיות מודע לקשיים האפשריים ביצירת קשר טיפולי עם מטופל לשעבר של מודרך , במקרים בהם חלה הסכמה הדדית להעברת המטופל.
20.    מטפל רגשי העוסק בהוראה ובהדרכה מחוייב לטפח את התפתחותם המקצועית של מתמחיו ומודרכיו לאורך זמן. עליו להוות דוגמא אישית בתחומי האתיקה, למדנות, רמה מקצועית והתייחסות בין אישית המכבדת את המקצוע ומטופליו.
21.    על המטפל הרגשי הנעזר בבעלי חיים לדאוג ככל יכולתו להסביר את מקצועו בפני הציבור ובפני איגודים מקצועיים בארץ ובחו״ל ועליו לעשות את המירב לקידום המקצוע והאיגוד.
אחריות כלפי מטופלים
22.    עליו לדאוג לטובתם של מטופליו ולהשתמש בהתערבויות הטיפוליות התואמות את צורכיהם. עליו להתאים את המסגרת ואת חוזה הטיפול מתוך הבנה והסכמה הדדית.
23.    על המטפל הרגשי להגדיר חוזה עבודה טיפולי בעת קבלת המטופל: תנאי הטיפול, האחריות ההדדית, לוח הזמנים במפגשים, מידע אודות דרך העבודה הטיפולית עם בעלי החיים, מידע בקשר לחיסיון ולחובת דיווח.
24.    על המטפל הרגשי לקחת בחשבון את מצבו הרפואי, הפסיכיאטרי, הנוירולוגי ו/או הפסיכולוגי של המטופל בעבודתו עימו.
25.    על כל העוסק בטיפול להימנע מניצול לרעה של מעמדו כבעל השפעה לרעה על מטופליו.
26.    אין לטפל באדם שקיימת איתו מעורבות משפחתית, חברתית או כלכלית. אין לטפל בתלמידים / סטודנטים לפחות שנתיים אחרי תום הלימודים.
27.    על המטפל הרגשי הנעזר בבע״ח לדאוג לרווחה הנפשית של המטופל בנוכחות בעל החיים:
א.    אין להכריח מטופל לפגוש בעל חיים אשר הוא מסרב לראותו, פרט למקרים מיוחדים בהם דרך הטיפול מחייבת זאת והדבר הוגדר בחוזה הטיפולי וניתנה הסכמה של המטופל מראש.
ב.    אין לחייב מטופל לבוא במגע עם בעל חיים בו הוא מסרב לגעת, פרט למקרים מיוחדים בהם דרך הטיפול מחייבת זאת והדבר הוגדר בחוזה הטיפולי וניתנה הסכמה של המטופל מראש.
ג.    יש לאפשר מרחב בו המטופל והחיה יכולים לנוע במידה והמטופל מעוניין במרחק מבעל החיים.
ד.    במהלך המפגש של המטופל עם בעל החיים על המטפל הרגשי להיות ערני לכל שינוי או תהליך במצבו של המטופל ביחס לבעל החיים.
28.    על המטפל הרגשי הנעזר בבע״ח לדאוג לרווחה הפיזית של המטופל בנוכחות בעל החיים:
א.    לפני הפגשת מטופל עם בעל חיים:
1.    יש לשלול קיומם של אלרגיות ורגישויות לבעלי חיים בכלל או בעלי חיים ספציפיים ולהפרשותיהם ומזונם.
2.    רצוי לנסח טופס הערכת מצב בריאותי, אותו ימלא המטופל עם רופאו, שגם יחתום עליו. במקרים שיש סיכונים מיוחדים, יש לנסות לקבל אישור רפואי בכתב לטיפול.
3.    במידה וישנן רגישויות מיוחדות / אלרגיות / כשל חיסוני / סרטן / איידס או כל מצב בו המטופל רגיש ופגיע גופנית (כולל רגישות לתרופות), יש להתייעץ עם רופא ובמידת האפשר להצטייד באישורים בהתאם לצורך ולמידת הסיכון.
4.    במידה שלא ניתן אישור רפואי בכתב, יש ליידע את המטופל או בא כוחו לגבי הסיכונים, להחתימו על טופס הסכמה מדעת או לחילופין לשקול סירוב לקבל לטיפול.
5.    במקרים בהם יש צורך (דוגמת רכיבה טיפולית, שחיה עם דולפינים) יש לבדוק מצב בריאותי כללי של המטופל וכשירות פיזית שלו לתחום המסוים ולהצטייד באישור רפואי בהתאם לצורך ולמידת הסיכון.
ב.    במהלך המפגש עם המטופל:
1.    יש להיות ערניים ולבחון סימנים אפשריים להופעת אלרגיה ורגישויות לבעלי החיים, להפרשותיהם ומזונם.
2.    אין לאפשר למטופל לבצע פעולות שעלולות להוות עבורו סכנה או פגיעה אפשרית מבעל החיים או מעזרים נילווים מבלי לתדרכו מראש לסכנות הצפויות. (לדוגמא - הכנסת אצבעות דרך סורגים לחולדות, הרמת כלובים).
3.    אין לחשוף מטופל לבעל חיים החולה במחלה זואונוטית.
4.    אין לאפשר מגע או קירבה אל בעל חיים תוקפני או כזה שאינו רגיל למפגש עם בני אדם.
5.    אין לחשוף את המטופל לבעל חיים שלא מוכר למטפל רגשי מחשש לפגיעה (פיזית ונפשית) במטופל, בבעל התפקיד, בבעל החיים, בקבוצה או בסביבה.
6.    במידה והמטופל נפצע ע״י בעל חיים יש לפעול בהתאם לתקנות משרד הבריאות. כמו כן יש לפעול לפי האמור:
מתן טיפול בסיסי ראשוני בהתאם לסוג הפציעה.
דיווח לאחראי (אם קיים) על המטופל - הורה, מורה, אחראי במוסד וכו׳.
הפניית המטופל לרופא לבדיקת צורך של חיסון טטנוס ו / או טיפולים אחרים.
בידוד בעל החיים על פי הקבוע בחוק.
בכל מקרה של פגיעה במטופל ע״י בעל חיים יש למלא דו״ח ולידע את הגורמים המוסמכים בחוק בהתאם לסוג הפגיעה.
ג.    אין לאפשר למטופל לפגוע בבעל חיים. במידה והמטופל פוצע או הורג בעל חיים, יש לפעול בשני מישורים: בהתאם לתקנות משרד הבריאות, ובהתייחסות למטופל בהתאם לסיטואציה שהתרחשה.
29.    על המטפל הרגשי בעזרת בע״ח לדאוג להתאמת המרחב הטיפולי, המשאבים ואמצעי הטיפול בהתאם למטופל ולצרכיו הספציפיים:
א.    יש להימנע מחשיפת המטופל לסכנות בסביבה (חדר טיפולים, פינת חי, גנים, מרחב פתוח וכו׳) ללא הדרכה והשגחה מתאימים.
ב.    על המטפל הרגשי להתאים את הסביבה בה הוא פועל לצרכיו ומיגבלותיו (פיזיים, רגשיים, קוגנטיבים וכו׳) של המטופל.
ג.    על המטפל הרגשי להיות ערני במיוחד לכל שינוי אפשרי במהלך הפגישה. על המטפל הרגשי להגיב מיידית באופן מותאם לשינוי.
30.    על המטפל הרגשי להפעיל שיקול דעת מקצועי בהתאמת בעלי החיים למטופל:
א.    התאמה למטרות חינוכיות או טיפוליות.
ב.    התאמה אישית - התחשבות בנתוני גיל, שלב התפתחותי, יכולות מוטוריות, רגשיות וקוגנטיביות של המטופל.
ג.    התאמה לסביבת העבודה.
היבטים רב תרבותיים
31.    על המטפל בעזרת בע״ח לקבל בפתיחות את המורכבות והשונות של מטופליו ושל דעותיהם לגבי ההיעזרות בהם בטיפול.
32.    לא יכפה מטפל בעזרת בע״ח את אמונתיו ואת דרכי העבודה על בעלי חיים שונים על מטופליו.
33.    על המטפל בעזרת בע״ח להשתדל ולהכיר מגוון רחב ככל האפשר של תרבויות, מסורות, דתות, אמונות, ערבים וסביבות אקולוגיות וגיאוגרפיות על מנת לתת מענה למגוון רחב ככל האפשר של מטופלים, מתוך הבנה למניעיהם והתנהגויותיהם בהליך הטיפולי.
34.    על המטפל להיות מודע לאמונותיו, לדעותיו ולדעותיו הקדומות וכן לאמונותיהם, לדעותיהם ולדעותיהם הקדומות של מטופליו, בטרם ייקח על עצמו את הטיפול בהם. כמו כן, עליו להיות מודע להשלכותיהם על התהליך הטיפולי ועל הדינמיקה שבינו לבין מטופליו ולבין בע״ח איתם הוא עובד.
35.    על המטפל בעזרת בע״ח להכיר את מאפייניהם התרבותיים ואת סמליותם של בע״ח ככלי טיפולי, וכמקור לתקשורת שאינה תלויית שפה.
קרבה מיניות מגע ואינטימיות
36.    המסגרת הטיפולית באמצעות בעלי-חיים יוצרת קרבה ואינטימיות - פיזית ורגשית - בין המטפל ובין המטופל, בין המטופלים בינם לבין עצמם, בין המטופלים לבין בעלי החיים, בין המטפל ובעלי החיים ובין בעלי החיים בינם לבין עצמם. כמו כן, העיסוק עם בעלי החיים, מעצם היותם יצורים חיים ויצריים, מתקשר במידה רבה ליצריות ולקרבה פיזית.
א.    מאחר ונושא זה רגיש במיוחד בתחום זה, חובה על המטפל להביא את זה לתשומת לב בהדרכה.
37.    על המטפל לדעת להבחין היטב בין ביטויים של מיניות לבין יחסי קרבה, מגע (פיזי ורגשי) ולבין אינטימיות בתוך המשולש הטיפולי (מטפל-מטופל-בעל-חיים) המשמעותיים להתפתחות האישית של המטופל, לתהליך ולקשר הטיפולי. כמו כן עליו להבחין בינם לבין ניצול לרעה של יחסי הקרבה והארוטיקה המהווה הפרה אתית חמורה.
38.    במידה וכן התרחש מגע שלא לצורך על המטפל לדאוג שהנושא ידובר ויעובד במסגרת ההדרכה ובהמשך עם המטופל.
39.    מפגש הטיפולי עם בעלי החיים, אשר מטבעם הם יצורים חיים ויצריים, מעלה באופן מוחשי ביותר תכנים שונים (הורות, לידה, הנקה, מיניות, הזדווגות, אלימות וכד׳) העלולים להקשות על מטופלים מסוימים. על המטפל להיות מודע וער לכך ולוודא שלא יגרם נזק למטופל.
40.    התייחסות למגע
א.    נוכחות החיה במפגש הטיפולי מזמנת קרבה ומעוררת תחושות וצרכים ראשוניים במטופל. אחד מהם הוא הצורך במגע.
1.    קרבה בהגדרתה המילונית היא סמיכות, הימצאות ליד מישהו או משהו. (יחס, קשר קרוב).
2.    מגע בהגדרתו המילונית הוא נגיעה, קירוב יד או חלק-גוף אחר אל דבר-מה. (קשר, יחס
קרוב).
ב.    על המטפל להיות מודע ולהבדיל בין מצבים שבהם טובת המטופל דורשת קרבה ומגע תוך זהירות ושמירה על גבולות, לבין מצבים שבהם אין זה חיוני.
ג.    בתחום הטיפול הנעזרת בבעלי-חיים קיימים מצבים מסוימים בהם נדרש מגע מינימלי בין המטפל למטופל, בין המטפל לבעל החיים, בין המטופל לבעל החיים, בין המטופלים לבין עצמם ובין בעלי החיים לבין עצמם. על המטפל להיות מודע לכך וכן עליו לידע את המטופל (ובמקרה הצורך את הממונים עליו) מראש ולהגדיר זאת בחוזה הטיפולי. על המטפל לתת את הדעת למצבים הבאים:
o העברת בעל-חיים בין מטפל למטופל ובין המטופלים לבין עצמם. o הקניית המיומנויות השונות הנדרשות בעבודה עם בעלי-חיים, כגון: אחיזה נכונה, ליטוף, הברשה, טיפול בבעל-חיים פצוע וכד׳ (ע״י המטפל או המטופלים). o סיוע למטופלים בעלי קושי ביצירת מגע עם בעל-החיים (עקב מגבלות מוטוריות,
רתיעה וכד׳).
o הפרדה פיסית של המטפל בין בעל-החיים לבין המטופל ברגעי מצוקה/סכנה של אחד הצדדים (במקרים של פחד פתאומי של המטופל, פגיעה פיסית במטופל או בבעל-החיים).
o הרגעה פיסית של המטפל את המטופל בעקבות תקרית מסעירה עם בעל-החיים (כגון מוות, מחלה, נשיכות, שריטות וכד׳). o מתן עזרה ראשונה של המטפל למטופל עקב פציעה מבעל- החיים. o מניעת נפילה של החיה על ידי המטפל בעודה מונחת על המטופל. o מניעת מעידה/נפילה של המטופל בעת סיור בפינת החי ו/או בנסותו להגיע אל בעל חיים מסוים, בפינת חי בה קיים מרחב עם כלובים בגדלים שונים, מדרגות,
מעקים, גדרות וכד׳.
o ייתכן מגע בין הנוכחים בפינת החי כאשר מטופל מעוניין להתקרב אל כלוב או בעל חיים מסוים, באזור צפוף במיוחד. o תיתכן התערבות טיפולית הכוללת מגע לצורך טיפולי ושיקומי על פי שיקול דעת אתי של המטפל.
ד.    במסגרת הטיפול הנעזר בבעלי-חיים על המטפל לאפשר למטופל לבחור בסוג המגע והקרבה המתאימים לו עם בעלי החיים.
ה.    על המטפל לאפשר מרחב טיפולי בו יכולים המטופל ובעל החיים לנוע, באופן שלא יאיים על המטופל או על בעל החיים.
ו.    על המטפל לאפשר למטופל לבחור באם להיחשף לבעלי- חיים מסוימים.
ז.    על המטפל להימנע מלחייב את המטופל לבוא במגע עם בעלי החיים.
ח.    על המטפל הנעזר בבע״ח להיות עירני ולמנוע מגע העשוי לפגוע במטופל או בבעל החיים.
ט.    על המטפל להימנע מלאפשר מגע או קרבה אל בעל חיים תוקפני או כזה שאינו רגיל למפגש עם בני אדם.
י. על המטפל להימנע מלחשוף את המטופל לבעל-חיים שאינו מוכר לו, מחשש לפגיעה (פיסית ונפשית) במטופל, במטפל, בבעל החיים או בסביבה.
41.    התייחסות למיניות בין מטפל למטופל:
א.    אסורה על המטפל מעורבות בקשר מיני עם מטופל ו/או מודרך.
ב.    אסורה על המטפל מעורבות בפעילות ארוטית עם מטופל ו/או מודרך.
ג.    אסורה על המטפל התפשטות בנוכחות מטופל ו/או מודרך.
ד.    נאסר על המטפל מתן היתר למטופל להתפשט לשם התערטלות.
ה.    נאסר על המטפל קשר מיני עם מטופל לשעבר לאחר תום הטיפול.
ו.    על המטפל להיזהר ולהימנע ממתן לגיטימציה לקרבה לא מותאמת כתוצאה מפרשנות המעוותת את הצורך בקרבה, ע״י המטפל, המטופל או שניהם.
42.    התייחסות לתכנים מיניים שעולים בטיפול:
א.    על המטפל להיות מודע לכוחם של בעלי החיים ולעובדה שהם מעלים באופן מוחשי מאד תכנים מיניים העשויים להיות בעייתיים עבור מטופלים מסוימים.
ב.    על המטפל להפעיל שיקול דעת, בכל מקרה לגופו, בהתאם למטופל ולמצב, באם לאפשר קרבה לאירועים וחוויות בעלות אופי מיני.
43.    התייחסות לאינטימיות:
א.    אינטימיות בהגדרתה המילונית היא קרבה, משפחתיות, ידידות ורעות.
ב.    על המטפל הנעזרת בבעלי-חיים להיות מודע לכך שלנוכחות בעל החיים השפעה מהותית על האינטימיות ולהיזהר מהשלכותיה.
ג.    על המטפל להיות מודע ולהבחין בין הכוח המניע החיובי שמקורו באינטימיות הנובעת מהקשר הטיפולי ומהאינטראקציה הייחודית למשולש הטיפולי - מטפל-מטופל-בעל-חיים, לבין שימוש לרעה של האינטימיות העלול לגרום לבלבול ולטשטוש גבולות.

אתם כאן: דף הבית אודות האיגוד תקנון האיגוד והאתיקה תקנון אתיקה - טיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים
 1224 משתמשים פעילים, יותר מ 864 מאמרים מקצועיים ועזרה מקצועית באינטרנט! הרשמו עכשיו!