header logo

הגדרת המקצוע "טיפול רגשי הנעזר בבעלי החיים"

הגדרה
"טיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים" הוא מקצוע העוסק בקשר בין אנשים לבעלי-חיים לשם טיפול בקשיים נפשיים ובמצוקות רגשיות של בני-האדם. "טיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים" משלב בתהליך ובמרחב הטיפולי בעלי-חיים המותאמים לעבודה טיפולית ומהווים חלק אינטגראלי (חיוני ובלתי נפרד) בעבודה זו. הטיפול מגייס את כוחו המרפא של הקשר "מטפל-מטופל-בעל חיים" (על כל האינטראקציות, התכנים וההיבטים העולים מקשר זה) כדי להגמיש דפוסי הגנה, לטפח כוחות נפשיים ולחזק את כושר ההסתגלות של האדם במטרה להביא לשיפור במצבו האישי, הבין-אישי, הרגשי, הקוגניטיבי, ההתנהגותי או התפקודי של אותו האדם. ההתערבות הטיפולית מיושמת על ידי איש מקצוע בעל הכשרה מקצועית ייחודית, בהסכמה הדדית ותוך הגדרת מטרה טיפולית ספציפית ויעדים ברי-מדידה עבור כל מטופל, ומלווה בתיעוד מפורט של התהליך הטיפולי על ידי המטפל.
מהות המקצוע
טיפול, הערכה (איננו רשאי לערוך טסטים ולעשות הבחנה מבדלת), ייעוץ, הדרכה, הוראה והנחיה בתחום של טיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים, לרבות הערכה וטיפול נפשי בבני אדם הלוקים בהפרעות נפשיות, נפשיות-אורגניות, במצוקות וקשיים רגשיים, התפתחותיים וחברתיים.
הגדרת בעל התפקיד
מטפל רגשי הנעזר בבעלי חיים הוא מי שסיים את חוק לימודיו במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או על ידי האיגוד המקצועי, בתכנית מוכרת המתמקדת בהכשרה מקצועית ייחודית לתחום הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי חיים. מטפל רגשי הנעזר בבעלי חיים צריך להיות בעל מיומנויות להתערבות טיפולית בתחום מומחיותו ובתחומי טיפול מוכרים אחרים. בעל ידע רחב והבנה בתחומי הפסיכולוגיה, בפסיכופתולוגיה ופסיכותרפיה במעגל החיים ובעל ידע רחב והבנה בתחום התנהגות בעלי-חיים ורווחתם וברבדים השונים של הקשר אדם-חיה. עליו להיות מיומן בדרכים לשילובם הייחודי של בעלי החיים במפגש הטיפולי בין אדם לחיה, באופן התורם לקשר הטיפולי אך שומר על רווחת החיה.

אתם כאן: דף הבית אודות האיגוד תקנון האיגוד והאתיקה הגדרת המקצוע "טיפול רגשי הנעזר בבעלי החיים"
 1224 משתמשים פעילים, יותר מ 864 מאמרים מקצועיים ועזרה מקצועית באינטרנט! הרשמו עכשיו!