מידע למתעניינים בלימודים

בישראל מתקיימות מספר תכניות איכותיות, שהוקמו במוסדות אקדמיים מוכרים, המכשירות אנשים לקראת עבודתם בטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים. תכניות אלו מכשירות את בוגריהן להבנת הקשר אדם-חיה, לתפקידים שהחיה עשויה למלא במרחב הטיפולי ולהזדמנויות היחודיות הקיימות בסוג טיפול זה.
 הלימודים כוללים קורסים בתחומי הפסיכולוגיה, הפסיכופתולוגיה, הפסיכותרפיה והפסיכו דיאגנוסטיקה, צרכים מיוחדים של אוכלוסיות וניאורו ביולוגיה. קורסים אלו ניתנים כהרצאות, דיונים וסדנאות. קורסים בתחום בעלי חיים כוללים לימודים מתחום הוטרינריה, התנהגות בע"ח, ביולוגיה, זואולוגיה, אחזקת בע"ח ורווחתם. הקשר בין התחומים נלמד בהבטים תיאורטיים, ישומים והשתמעויות בתחום קשר אדם חיה והטיפול הרגשי הנעזר בבע"ח.
 כל סטודנט מתנסה בעבודת שדה במרחב טיפולי, בין אם הוא מרחב מסורתי קליני כחדר טיפולים, או בפינת חי. בתכניות מודגשת ההדרכה השבועית, האישית והקבוצתית, שכל אחד מהסטודנטים מקבל בהתאם למקום ההתנסות בשדה.