hayot vehevra header

חיות וחברה

כתב העת הישראלי לקשר בין אנשים לבעלי חיים

קול קורא להגשת מאמרים

חיות וחברה הוא כתב עת אקדמי וייחודי, העוסק בהיבטים רב תחומיים של הקשר אנשים-בעלי חיים. כתב העת נוסד על ידי "חיות וחברה - היחידה לחקר יחסי הגומלין בין אנשים לבעלי חיים" אשר הוקמה על ידי פרופ' יוסף טרקל במחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, בשנת 1996, במטרה לקדם את המודעות האקדמית והציבורית לקשר ההדדי אנשים-בעלי חיים בישראל. המאמרים המתפרסמים בכתב העת עוסקים בנוכחותם הנרחבת של בעלי החיים במרקם האנושי והחברתי, ובזיקתה למגוון תחומי דעת, ובהם: מדעי החברה - פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, לימודי תרבות וביקורת התרבות, חינוך, משפטים, קרימינולוגיה; מדעי הרוח - פילוסופיה ואתיקה, ספרות, אומנות, היסטוריה; מדעי החיים - רפואה, וטרינריה, ביולוגיה, אתולוגיה ועוד. כתב העת מהווה במה פרסומית מרכזית בשפה העברית למחקרים העוסקים ביחסי אדם-חיה שמבוצעים על ידי חוקרים מתחומי הדעת השונים, ופתוח לגישות וזוויות ניתוח שונות.

בימים אלה מסתיימים הצעדים האחרונים לקראת הפיכתו של כתב העת לשפיט. כל מאמר המגיע למערכת עובר שיפוט על ידי מומחים מהתחום בטרם קבלתו לפרסום. כנהוג, השיפוט נעשה באופן אנונימי מצד הכותבים וכן מצד הקוראים החיצוניים.

אנו מזמינים מאמרים עבור הגיליון הראשון בפורמט החדש אשר שיצא לאור במהלך שנת 2014. מועד אחרון לשליחת מאמרים: 27 ביולי, 2014. הנחיות למחברים:

 • היקף המאמר עד 7000 מילים .
 • מאמר מקורי שלא פורסם עד כה בעברית.
 • המאמר ייכתב בתוכנת Microsoft Word, בגופן David, גודל 12 ברווח שורה וחצי .
 • היקף תקציר בעברית ובאנגלית (עד 200 מילים).
 • כללי הציטוט ורשימת המקורות לפי כללי ה- 6th edition ,2010 ,APA.
  קישורים:לאופן כתיבת הפניות בגוף הטקסט:                            https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/3
  לאופן כתיבת רשימת המקורות:                                               https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/6
  חוקרים מוזמנים לשלוח מאמרים לכתובת הדואר האלקטרונית של המערכת: 
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 hayot vehevra footer

אתם כאן: דף הבית ספרות ומאמרים כללי
 1224 משתמשים פעילים, יותר מ 864 מאמרים מקצועיים ועזרה מקצועית באינטרנט! הרשמו עכשיו!