השפעת טיפול ברכיבה על ממדים של דימוי עצמי, שליטה עצמית ואמון בקרב בני נער בפנימייה טיפולית

מאת: בקי קרן

חיבור זה הוגש כעבודת גמר לקראת התואר "מוסמך אוניברסיטה בעבודה סוציאלית" באוניברסיטת תל אביב. אוקטובר 2005

במחקר זה נבדקה השפעת תכנית התערבות של טיפול ברכיבה על ממדים של דימוי עצמי, שליטה עצמית, אמון ושביעות רצון מהחיים בקרב בני נער בפנימייה טיפולית. ההתערבות כללה מפגשים טיפוליים פרטניים ברכיבה שנערכו אחת לשבוע במשך שבעה חודשים. בדיקת השפעת ההתערבות בממדים אלו נערכה באמצעות שאלונים שהועברו בבדיקת "לפני-אחרי" לקבוצת מחקר שמנתה 14 נערים ונערות וקבוצת ביקורת שמנתה 15 נערים ונערות. כמו כן, נבדקו נתונים שנאספו בפנימייה ללא קשר למחקר, אודות נשירה והיעדרות מהמסגרת והתקיימה בדיקה באמצעות ראיונות עם קבוצות המחקר ועם הגורמים המפנים, לגבי השינוי שעברו המשתתפים במשך תקופת השתתפותם בטיפול ברכיבה.

טקסט מלא - pdf  (לחברי האיגוד הרשומים בלבד)

אתם כאן: דף הבית ספרות ומאמרים מאמרים השפעת טיפול ברכיבה על ממדים של דימוי עצמי, שליטה עצמית ואמון בקרב בני נער בפנימייה טיפולית
 1224 משתמשים פעילים, יותר מ 864 מאמרים מקצועיים ועזרה מקצועית באינטרנט! הרשמו עכשיו!