רשימת ועדות ותפקידים

יו"ר: ניהול האיגוד, קובע מדיניות, קשירת קשרים, יחסי ציבור,
ננסי

ועד מנהל:
אחראי על תיפקוד שוטף של הוועדות, חזון ואידיאולוגיה, תשובות לשאלות החברים, לכנס אסיפות ולנהל אותן, לאחריות מול רשם העמותות, רווחה לחברים, קשר עם מוסדות ממשלתיים, טיפול בשינויים בתקנון, קביעת תעריפים.

ועדת אתיקה:
טיפול בבעיות ותלונות אתיות, פיתוח ועידכון תקנון האתיקה.
יו"ר- רחלי, עפרה, גילי, תמר אקסלרד.

ועדת רישום ומעבר:
קבלת בקשות לקבלה ושידרוג, קשר עם מדריכים ורכזי מכללות, תשלום דמי חבר, הדפסת תעודות,
יור – מיקי, חפיפה – עפרה, חברים – טל, ציפי, רוית, שירלי.

ועדת השתלמויות:
הרמת כנס שנתי, קורסים, לאשר השתלמויות להכרה באיגוד של חברי האיגוד, לאשר השתלמות מטעם מעביר ההשתלמות להכרה באיגוד.
שרית לב-בן דב, ענבר, גל, אייל, רוני עמית,

ועדת ביקורת:
לוודא שהאיגוד מתנהל ע"פ החוק, ע"פ התקנון. קריאת חומר, הגשת דו"ח לרשם עמותות. לא חבר בועדה אחרת.
הגשת דיווח על ניהול כל ועדת אחת לשלושה חודשים, על מנת לוודא תיפקוד שוטף.
הדס

ועדת חריגים וערר:
מתקבלות השגות על החלטות וועדת קבלה ורישום.
שרית ה., גל

אחראי תקשורת (תחת הועד המנהל):
שידרוג ותיחזוק האתר, פירסום, שיווק, ניתוב מיילים.
אנה שפירו