הצטרפות לאיגוד

שלום וברוכים הבאים לאיגוד מ.ר.ח.ב.

הורדת טפסים

הקריטריונים להצטרפות כחבר באיגוד:
הקריטריונים להצטרפות כחבר באיגוד כוללים הכשרה אקדמית, עבודה מעשית והדרכה מקצועית:
 1. השכלה קודמת - תואר ראשון ממוסד המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל במקצוע טיפולי רגשי, במקצועות הרפואה, במקצוע חינוכי פדגוגי או בתחום מדעי החיים.
 מי שאין לו תואר ראשון במקצועות כנ"ל מחויב להשלים, לפני תחילת הלימודים או במקביל להם, ארבעה קורסי מבוא בפסיכולוגיה.
 2. הכשרה במקצוע הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי חיים – מסלול ההכשרה יכלול 1100 שעות אקדמיות בפועל ושעות הדרכה, לא כולל עבודה מעשית, במסגרת לימודים ממוסד אקדמי המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, ו/או לימודי המשך בקורסים שונים בתחום הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי חיים, שיילמדו במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
 במקרים חריגים, ובאישור ועדת הרישום והקבלה, מועמד לחברות בעמותה יוכל להשלים את הכשרתו במקצוע בהתאם לפרוט הנ"ל, במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל, מחוץ לתוכנית ההכשרה בה למד.
 על המועמד להמציא לועדת הרישום והקבלה תעודות המעידות על הכשרתו, בצמוד לבקשת ההצטרפות לאיגוד
 3. עבודה מעשית - לפחות 750 שעות עבודה במסגרות טיפוליות. מתוך שעות אלו לפחות 400 שעות טיפול ישיר. על המועמד להמציא לועדת הרישום והקבלה אישור חתום ממנהל המוסד על אופי האוכלוסייה המטופלת והיקף שעות העבודה.
 4. הדרכה – שעות העבודה המעשית, ילוו בהדרכה צמודה מאיש טיפול מוסמך, רצוי בעל זיקה לתחום הטיפול בעזרת בעלי חיים. על המועמד להמציא לועדת הרישום והקבלה אישור חתום מהמדריך על אופי האוכלוסייה המטופלת, היקף שעות העבודה ומספר שעות ההדרכה.
 5. תקופת מעבר - במשך השנה הראשונה מיום הקמת העמותה יוכל להצטרף לעמותה מי שעסק בטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים במשך 5 שנים, בהיקף של 750 שעות טיפול ישיר לפחות, בליווי הדרכה על-ידי מדריך שהוא איש טיפול מוסמך. על המועמד להמציא לועדת רישום וקבלה אישור חתום מהמדריך על אופי האוכלוסייה המטופלת, היקף שעות העבודה ומספר שעות ההדרכה.

האם ניתן להצטרף לאיגוד בזמן הלימודים?
כל סטודנט, שלומד בתוכנית הכשרה בתחום שנמצא במוסד שמוכר ע"י המל"ג, זכאי להתקבל לאיגוד מ.ר.ח.ב. כמועמד.  כמועמד תהיה לך הזכות לקבל את רוב שירותי האיגוד ולהשתתף במרב הפעילות.  עד סיום הלימודים, כדי להצטרף לאיגוד מ.ר.ח.ב., עלך לעשות:
1) להגיש לוועדת רישום ומעבר מכתב רשמי ממזכירות תוכנית הכשרה בה אתה לומד על כך שאתה סטודנט מן המניין בתוכנית זו.  המכתב יוגש על דף הנושא את לוגו תוכנית ההכשרה וייחתם על ידי מרכז התוכנית.
2) להגיש את הטופס בקשת הצטרפות לאיגוד (ביחד עם תמונה ודמי רישום).  אין צורך עד תום הלימודים להגיש טפסי אישור על שעות עבודה במקומות התנסות ועל קבלת הדרכה.
למרות זאת, כדי להקל על עצמך בעתיד, כדי כבר עכשיו להחתים את מנהל מקום ההתנסות על שעות העבודה בשטח ואת המדריך על שעות ההדרכה (על טפסי האיגוד).  הרבה בוגרים וותיקים בתחום מתקשים לשחזר את השעות ובלמצוא ולהחתים את המנהלים ומדריכים.
בהצלחה!  אנו מחכים לכם ב-מ.ר.ח.ב.!


התהליך לקבלה כחבר האיגוד:  
1) יש למלא טופס הצטרפות.  בעמוד הראשון, יש רשימה של מסמכים שחייבים לצרף לטפסים.   
2) יש למלא ולשלוח אישורים לשעות התנסות (חתום ע"י מנהל המוסד) וגם אישורים לשעות הדרכה (חתום ע"י המדריך עצמו - לא ע"י מנהל או ראש צוות).  
3) יש לשלוח תמונה ו-20 ש"ח דמי רישום.  אין לשלוח דמי חבר עד שתקבלו הודעה שהתקבלתם לאיגוד.

חובה למלא את כל האישורים על הטפסים של האיגוד!
מכתב אישי מהמנהל או מדריך, או מילוי טופס של אירגון אחר, בדרך כלל גורם לקושי ובילבול, מפני שפעמים רבות הם לא כוללים את כל המידע הנדרש.  אחר-כך, "לא נעים" לבקש פעם שניה.  הרבה פעמים, קיצור דרך בעצם מאריך את הדרך!

חובה שהמדריך ירשום את הסמכתו ותוארו!
לפי תקנון מ.ר.ח.ב., המדריך חייב להיות איש טיפול מוסמך -  מדריך מוכר ע"י מרחב הוא איש טיפול מתחומי הפסיכולוגיה (בעל הכשרה קלינית, חינוכית, שיקומית, רפואית), עבודה סוציאלית קלינית, טיפול רגשי הנעזר בבע"ח, וטיפול בהבעה ויצירה. פסיכולוג חייב להיות מורשה ורשום בפנקס הפסיכולוגים,  עו"ס חייב להיות מוסמך (בעל תואר שני), מטפל  הנעזר בבע"ח ומטפל בהבעה ויצירה חייבים להיות ברמה של מדריך. יועץ חינוכי לא מוכר כמדריך.

ספירת שעות טיפול ישיר והדרכה:
טיפול ישיר הוא מפגש בין מטפל למטופל. המפגש יכול להיות פרטני (מטופל אחד) או קבוצתי (2 מטופלים ומעלה). יש לציין במקומות המתאימים בטופס האם הטיפול הישיר היה פרטני או קבוצתי. כמו כן, יש לציין האם המפגש הטיפולי נערך עם מטפל נוסף (קו-תרפיה), עם המדריך הישיר או אחר. נהוג להגדיר שעת טיפול כ- 45 דקות (3/4 שעה).
כשממלאים בטפסים את כמות שעות הטיפול הישיר או שעות ההדרכה, יש לרשום את סך כל השעות בתקופה הרשומה לפי התאריכים. אין לרשום מספר ש"ש (שעות שבועיות) ואין לרשום אחוז משרה - אין לזה שום משמעות כשאנו סופרים את סך כל השעות שלכם.  למשל, מספר סך כל השעות של 10 ש"ש בשנה בבית ספר שונה ממספר סך כל השעות מ-10 ש"ש בשנה במרכז חירום (שפתוח 52 שבועות בשנה).

 

לחץ כאן לשאלות נפוצות ותשובות.

 

טפסים להורדה:

אתם כאן: דף הבית הצטרפות לאיגוד
 1224 משתמשים פעילים, יותר מ 864 מאמרים מקצועיים ועזרה מקצועית באינטרנט! הרשמו עכשיו!