שאלות ותשובות

אני מבולבל בקשר לכמה שעות הדרכה אני צריך כדי להתקבל כחבר לדרוג I. איך אחשיב את זה?
לדרוג I, הפונה להצטרפות חייב להביא אישורים ל-750 שעות התנסות, שבתוכן לפחות 400 שעות טיפול ישיר.  לדרוג I, צריך שעת הדרכה על כל 5.5 שעות טיפול ישיר.  כמות ההדרכה תלויה במס' שעות טיפול ישיר.  במקרה שרשום יותר שעות כלליות (ישיבות צוות, התייעצויות, נוכחות במוסד), אז הפרופורציה של שעות טיפול ישיר לצורך דרוג I תהיה קטנה יותר, ואז נדרשות פחות שעות הדרכה.   
למשל, למי שיש 350 שעות כלליות, נספור 400 שעות טיפול ישיר לצורך דרוג I, והפונה יצטרך אישור על 73 שעות הדרכה (ש-20% -  או 15 שעות -  מזה יכול להיות הדרכה קבוצתית).  לעומת זאת, מי שלא מדווח בכלל על שעות כלליות בכלל יצטרך אישור על 750 שעות טיפול ישיר.  בהמשך, יהיה צורך לאישורים ל-137 שעות הדרכה (ש-20% -  או 27 שעות -  מזה יכול להיות הדרכה קבוצתית).


איך אדע האם מקום העבודה מקובל ע"י מ.ר.ח.ב. כמקום להתנסות, והשעות שלי ייחשבו לעליה בדרוג?
לפי תקנון האיגוד,  מקום עבודה מוכר חייב להיות אחד מהבאים: 1) קליניקה או מוסד השייך למשרד ממשלתי (משרד הרווחה, בריאות, חינוך) או מתחת פיקוחו, כגון בית ספר, פנימייה, בית חולים,מרכז חירום וכו', או 2) קליניקה או מוסד המוכר ע"י איגוד הפסיכולוגים כמקום להתמחות.  זה לא מספיק שהמקום מקבל הפניות ממוסד מוכר/משרד ממשלתי/קופ"ח.


האם תוכנית הכשרה X מוכרת ע"י מ.ר.ח.ב.?
יש להפריד בין תוכנית הכשרה בסיסית, המכשירה מטפלים הנעזרים בבעלי חיים, לבין לימודי המשך לצורך עליה בדירוג.  
לצורך עליה בדרוג: לימודים בכל תוכנית הקיימת בתוך מוסד מוכר ע"י המל"ג מוכרים ע"י האיגוד, בהתאם לתכנים המפורטים בתקנון.  בנוסף, מוכרים לימודים והשתלמויות לפי הדרישות של וועדת השתלמויות של מ.ר.ח.ב. (פרטים באתר).  
לצורך קבלה לדרוג I : כדי להיות מוכרת ע"י מ.ר.ח.ב., תוכנית ההכשרה הבסיסיות בתחום חייבת להיות שייכת למוסד מוכר ע"י המל"ג. חשוב לשים לב שלא כל תוכנית הכשרה בתחום של טיפול הנעזר בבע"ח, שמוכר, עונה על כל דרישות האיגוד במלואן. הדרישות ההכרחיות לקבלה ל-מ.ר.ח.ב. כוללות:  
   * 1100 שעות אקדמיות בפועל (לא כולל הדרכה פרטנית וגם לא שעות התנסות)
   * השלמת קורסי קדם (במידת הצורך): מבוא לפסיכולוגיה (סמסטר), פסיכופתולוגיה (סמסטר), תיאוריות אישיות (2 סמסטרים), פסיכולוגיה
     התפתחותית (2 סמסטרים).
   * מדריכים העונים על דרישות האיגוד
   * מקום התנסות העונה על דרישות האיגוד
   * קורס אתיקה, המתייחס גם למטופל וגם לבעלי החיים
   * 750 שעות התנסות שבתוכן לפחות 400 שעות טיפול ישיר. שעות כלליות כוללות ישיבות צוות, התייעצויות, תצפיות, הכנת החיות וטיפול בהן.
   * שעת הדרכה לכל 5.5 שעות טיפול ישיר (20% מזה יכול להיות קבוצתית)  
כדאי לבדוק עם התוכנית האם היא מכילה את דרישות האיגוד במלואן. יש לציין שרוב תוכניות ההכשרה דורשות 400 שעות התנסות לפני סיום התוכנית. בכדי למלא את דרישות האיגוד לשעות התנסות והדרכה, ניתן להשלימן לאחר סיום הלימודים במסגרת עבודה.  
במידה ותוכנית הכשרה, המוכרת ע"י האיגוד באופן עקרוני,  איננה מכילה את כל הלימוד האקדמי שנדרש, אין בעיה ללמוד את הקורסים במוסד אחר שמוכר ע"י המל"ג ולהשלים.   
העובדה שאדם למד בתוכנית הכשרה מוכרת מקנה לו את הזכות להיות מועמד ב-מ.ר.ח.ב., וברגע שיגיש את האישורים הנדרשים, יש אפשרות לעלות לדרוג המתאים.  


אני וותיקה בתחום וסיימתי לימודי לפני 7 שנים. האם אני חייבת להשיג אישורים על כל שעות העבודה מכל השנים?
אין צורך לאסוף את כל האישורים על שעות הטיפול וההדרכה שהיו לך אי פעם.  למשל, מי שלא למד מעבר לתוכנית הכשרה בתחום צריך לאסוף אישורים על 750 שעות התנסות, שלפחות 400 מתוכן שעות טיפול ישיר.   אישורים על שעות נוספות לא יקפיצו אותו לדרוג II עד שהוא ילמד את ה-350 שעות הלימוד הנוספות, כפי שנדרש לעליה לדרוג II.


איך אני אוספ/ת את האישורים? המנהלים ב- 2 המקומות התחלפו בשנה האחרונה. יקשה עלי להתחיל לחפש את המדריכים שלי על מנת שימלאו טפסים.
הרבה אנשים נתקלים בקושי להשיג אישור בגלל מרחקים וקושי בנסיעות.  אני מציעה להיות בקשר טלפוני עם המדריך ולשלוח לו את הטופס בפקס, ואז המדריך יכול למלא את הטופס ולשלוח את הטופס בחזרה גם בפקס.
אם מתקשים לאתר מדריך מן העבר, לפעמים אפשר למצוא אותו באתרים מקצועיים אחרים:
פסיכולוגיה עברית: http://www.hebpsy.co.il
י.ה.ת. (האיגוד הישראלי לתראפיה ע"י יצירה והבעה): http://www.yahat.org/phonebook.asp
האגודה הישראלית לטיפול משפחתי: http://www.mishpaha.org.il
האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה: http://www.israpsych.org/igudmembers  

האם יש תוכניות הכשרה שבוגריהן מתקבלים לחברות מבלי למלא טפסים?
כל פונה, המעוניין להתקבל כחבר באיגוד, חייב למלא את כל הטפסים ולהציג את כל האישורים. הקבלה לחברות באיגוד מותנית בעמידה בקריטריונים, שפורטו למעלה, ולא רק במוסד האקדמי שבו למד הפונה.

האם אני עומד/ת בקריטריונים לקבלה לחברות?
א. השכלה קודמת - תואר ראשון במקצועות טיפול רגשי, ו/או במקצועות הרפואה, ו/או במקצוע חינוכי פדגוגי, ו/או בתחום מדעי החיים. (במידה וההשכלה הקודמת שונה מהאמור, יינתן שיקול דעת לועדת הרישום והקבלה).
מי שאין לו תואר ראשון בטיפול רגשי מחויב להשלים ארבעה קורסי מבוא כדלקמן - מבוא לפסיכולוגיה (לפחות  סמסטר אחד), פסיכופתולוגיה (לפחות סמסטר אחד), פסיכולוגיה התפתחותית (לפחות שנה), תיאוריות אישיות (לפחות שנה).
ב. הכשרה אקדמית במקצוע הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי חיים – מסלול ההכשרה יכלול  1100 שעות אקדמיות בפועל, לא כולל הכשרה מעשית. סך שעות זה אינו קיים, כרגע, ברוב תוכניות ההכשרה והוא נבנה במטרה להגיע לרף מקצועי גבוה. ניתן להשלים את השעות האקדמיות במסגרת השתלמויות המוכרות על ידי האיגוד, כגון: קורסים בתחום הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי חיים, המועברים על ידי מומחים בעלי תואר שני לפחות, או באמצעות לימודי המשך, במוסדות המוכרים ע"י המל"ג.
ג. הכשרה מעשיתבמקצוע הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי חיים - לפחות 750 שעות עבודה במסגרות טיפוליות, הנמצאות בפיקוח משרד הבריאות, הרווחה או החינוך.
מתוך שעות אלו, לפחות 400 שעות טיפול ישיר.
שעות העבודה המעשית במהלך הלימודים יכולות להיכלל בסכום שעות אלו.
ד. הדרכה - המדריך חייב להיות איש טיפול ברמה של דרוג IV לפחות, כפי שיפורט בסעיף 18 בתקנון, שבא מאחד התחומים הבאים: טיפול רגשי הנעזר בבע"ח, פסיכולוגיה קלינית/טיפולי/שיקומי/חינוכי, עבודה סוציאלית קלינית, טיפול באומנויות. בשלוש השנים הראשונות להקמת האיגוד, ההחלטה על מותאמות המדריך יכולה להיות לפי שיקול הדעת של וועדת רישום ומעבר.  המועמד לדרוג I חייב לקבל לפחות שעה אחת הדרכה  לכל 5.5שעות טיפול ישיר (ביחס של לפחות 80% הדרכה פרטנית והשאר הדרכה קבוצתית).
ה.    למען דירוגים מעל דרוג I –
       דרוג II – מי שלמד 350 שעות מעבר לדרוג I, עבד בטיפול ישיר לפחות 500 שעות מעבר  לדרוג I, מלווה בלפחות שעה אחת הדרכה פרטנית לכל 8 שעות טיפול ישיר,  שניתנה על ידי מדריך מדרוג IV ומעלה.
       דרוג  III – מי שלמד 350 שעות מעבר לדרוג II, עבד בטיפול ישיר לפחות 700 שעות מעבר לדרוג II, מלווה בלפחות שעה אחת הדרכה פרטנית לכל 8 שעות טיפול ישיר,  שניתנה על ידי מדריך מדרוג IV ומעלה.
       דרוג IV – מדריך - מי שיעמוד בתנאים לדרוג III וצבר 3,000 שעות עבודה טיפולית (ללא גילום שעות הדרכה), צבר 300 שעות הדרכה קלינית(לפחות 150 מהן תינתנה במסגרת פרטנית), מדריך מטפלים בתחום ומקבל על כך הדרכה  
ו. הצגת אישורים ודמי רישום – יש להמציא לועדת הרישום והקבלה את האישורים הבאים:
- אישור חתום מהמדריך על אופי האוכלוסייה המטופלת, היקף שעות העבודה ומספר שעות ההדרכה.
- תעודות אקדמיות ( BA, B.Ed., MA, PhD).
- תעודות ואישורים מקצועיים (תעודת הוראה, רישום פסיכולוג, עו"ס וכד').
- תעודת סיום לימודים (או מכתב המאשר השתתפות בלימודים) בתכנית הכשרה בתחום של טיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים.
- גיליון הציונים מתוכנית ההכשרה התחום וגם גיליוני ציונים אחרים רלוונטיים
- אישורים על לימוד ארבעת קורסי המבוא בפסיכולוגיה.
- אישורים חתומים של מנהלי מוסדות על סך שעות עבודה מעשית במוסדם.
- דמי רישום של 20 ₪ ותמונה עדכנית. את הצ'ק יש לרשום לזכות מ.ר.ח.ב..  
המלצתנו היא, למלא את כל הפרטים הידועים לכם ולשלוח אותם אלינו. אנו נעבור על כל הטפסים ונעזור לכם בחשיבה - האם חסר משהו ואיך ניתן להשלימו.
ז. דמי החבר על קבלת מכתב שאת/ה עומד/ת בדרישות האיגוד, יש לשלוח צ'ק על סך 300 ₪ הכוללים (בשנה הראשונה להצטרפות) מנוי לכתב העת של חיות וחברה. את הצ'ק יש לרשום לזכות מ.ר.ח.ב..

לפי מה הוגדרו 750 שעות עבודה מעשית?
השאיפה של האיגוד היא להגיע לרף מקצועי גבוה, לכן נקבע סך שעות התנסות ישירה גבוה מהקיים בתוכנית ההכשרה, שעוצבה במשרד החינוך ומהווה את הבסיס לתוכניות ההכשרה האקדמיות ודומה לסף הנדרש לקבלת הסמכה בטיפול רגשי, הנעזר בהבעה ויצירה, שיוגש לחקיקה בכנסת על ידי עמותת יה"ת – איגוד המטפלים בהבעה ויצירה.

אתם כאן: דף הבית הועד המנהל פעילות הועדה הצטרפות לאיגוד שאלות ותשובות
 1224 משתמשים פעילים, יותר מ 864 מאמרים מקצועיים ועזרה מקצועית באינטרנט! הרשמו עכשיו!